kacerezervoari.rs
Bunari za vodu
Bunari za vodu se proizvode se od polietilena visoke gustine PEHD. Laka montaže, nisu ptrebni dodatni građevinski radovi poput zidanja ili betoniranja. Ugradnja bunara je jednostavna, a održavanje…