kabirism.com
שתי שנים רעות – סיכום פיילוט המאגר הביומטרי
היום מתפרסם ב"כלכליסט" פרויקט נרחב עליו עמלתי בשבועות האחרונים, שמסכם את שתי שנות פיילוט המאגר הביומטרי. תוכלו לקרוא את כל חלקי הפרויקט בלינקים הבאים (1, 2, 3, 4) וגם תמצות מאוד לא ממצה ש…