kabirism.com
ישראל הפתוחה, חלק אחרון: המפתחים – "המחסור במידע ממשלתי מונע פיתוח של אפליקציות חשובות"
זוהי הכתבה החמישית והאחרונה בסדרת הכתבות על מצב הממשל הפתוח בישראל, שהתפרסמו לראשונה כאן בבלוג. בכתבה זו המפתחים המעטים שפועלים בתחום דל המידע מספרים על הקשיים הרבים שניצבים בפניהם. הכתבות הקודמות …