kabirism.com
מי הממזר ששינה את הכללים?
היום בבוקר, בלי סיבה מיוחדת, נזכרתי בציטוט הקלאסי "הממזרים שינו את הכללים", שלא פעם נעשה בו שימוש בהקשר של פרשת האנס קצב, או חוסר יכולת השמאל המקומי להתמודד עם ההתנהלות החדשה של הימין הדו…