justitia-int.org
Notat: "Ytringsfrihed under V- og VLAK-regeringen" - Justitia - Danmarks første uafhængige juridiske tænketank
Ytringsfrihed under V- og VLAK-regeringen Ytrings- og informationsfriheden er beskyttet i grundlovens § 77, der dog alene beskytter mod censur og andre lignende foranstaltninger samt EMRK-artikel 10, der både beskytter mod censur og efterfølgende indgreb i form af straf m.v. Ytringsfriheden udgør den måske væsentligste af de grundlæggende frihedsrettigheder, der er kernen i moderneRead More