justitia-int.org
Konference om borgernes møde med det offentlige i civile retssager
På konferencen bliver der gennem en række spændende oplæg sat fokus på borgerens møde med det offentlige i civile retssager og de særlige problemer, som retssager mod det offentlige giver anledning til.