justitia-int.org
K-News: "Vi glemmer, at alle mennesker i en retsstat som Danmark skal have de samme rettigheder." - Justitia - Danmarks første uafhængige juridiske tænketank
D. 4. marts afsagde byretten i Nykøbing Falster dom i den principielle ’Svømmepigesag’, som Justitia og Advokatsamfundet havde fået indbragt for retten. Byretten frikendte Lolland Kommune for økonomisk ansvar på grund af ulovlig sagsbehandling, og det taler ifølge vicedirektøren fra Justitia Birgitte Arent Eiriksson ind i en generel tendens, der peger i retning af, atRead More