justitia-int.org
Høringssvar: Trygheds- og sikkerhedspakken - Justitia - Danmarks første uafhængige juridiske tænketank
Hent høringssvaret til trygheds- og sikkerhedspakken Justitia har afgivet høringssvar til lovforslagene: Forslag til lov om ændring af lov om tv-overvågning (Styrkelse af trygheden og sikkerheden, herunder udvidelse af adgangen til tv-overvågning for private og offentlige myndigheder samt obligatorisk registrering af tv-overvågning) og Forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Politiets overtagelse af tv-overvågning). SeRead More