justitia-int.org
Høringssvar: Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet - Justitia - Danmarks første uafhængige juridiske tænketank
Justitia har afgivet høringssvar til forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet). Læs høringssvaret her. Kontakt projektleder Henrik Rothe for yderligere: henrik@justitia-int.org + 45 24 81 00 71