justitia-int.org
Børsen: Virksomheder opgiver at føre retssager - Justitia - Danmarks første uafhængige juridiske tænketank
Byretterne har mistet tusindvis af sager. Udgifter og tidsforbrug får virksomheder til at vende domstolene ryggen. “Uhyggeligt,” mener tidligere retspræsident ved Sø- og Handelsretten Danske virksomheder har i stor stil vendt ryggen til landets 24 byretter, der har oplevet næsten en halvering i antallet af retssager siden 2010. En del af faldet kan forklares medRead More