justitia-int.org
Analyse: "EMDs brug af art. 8 i sager om udvisning af kriminelle udlændinge"
I en ny analyse har Justitia foretaget en opgørelse over EMDs domme om retten til privat- og familieliv i sager om udvisning af kriminelle udlændinge over de eneste 10 år (2007-2017) for at afdække og vurdere, hvorvidt der er sket ændringer i EMD’s praksis, der svækker eller styrker nationalstaternes muligheder for at udvise kriminelle udlændinge.