junyent.org
Conceptes: Recuperació postmoderna
Una recuperació postmoderna es produeix quan es recupera el creixement econòmic (els principals indicadors econòmics) però no ho sembla, no és visible als ciutadans ja que el mercat de treball cont…