junyent.org
La perversió del llenguatge…
La Comissió Europea considera “un pas endavant” el mí xim de 65 hores setmanals! La sintí xis de cocentració reconcilia dos mots oposats unint-los en una estructura ferma i familiar que…