junyent.org
Del là­mit al col·lapse…
Fa cosa de quatre anys vaig llegir una columna en la qual l’autora explicava que li succeí­ en preguntar a uns amics estrangers que tornaven a Barcelona després d’un temps com havien tr…