junojuno.com
Sergi: Ochre Jaune
İnsanların modern yaşamın içinde doğadan kopup, kendilerine ve çevrelerine yabancılaşmış olmaları, onları giderek daha yalnız ve bir takım ruhsal bozuklukların içinde var olmaya çabalayan bir duruma taşımıştır. Bu yalnızlaşma ve içine kapanma hali, kendi kendisini besleyen, içinden çıkılmaz, çırpındıkça kişiyi içine kapatan bir sancı hali olarak, Yağmur Yılan’ın resimlerinde sıkça karşımıza çıkmaktadır. Resimlerinde gördüğümüz kendi