julgedhoolida.ee
Töötaja tervisekontroll ja hiilivad kutsehaigused
Töötervishoiuarsti juurest käimise eesmärk on tööga seotud haigestumiste ennetamine ning töötaja tervise ja töövõime säilitamine. Regulaarselt tervisekontrollis käimine aitab ära hoida tõsisemaid probleeme.