julgedhoolida.ee
Otsesuhtlus kliendiga on tähtis nii praegu kui ka tulevikus
Eestis on nüüdsest võimalik õppida interaktsioonidisaini, mida võib nimetada ka tulevikualaks, kuna järjest enam suhtlust liigub erinevatesse seadmetesse.