julgedhoolida.ee
Koolitee läbi laste silmade
Kuigi paljud lapsed käivad kodulähedases koolis, tuleb ette mitmeid erandeid, kelle puhul koolitee võib viia koguni läbi mitme linnaosa.