julgedhoolida.ee
Kliendi lojaalsus sõltub tema mure lahendamisest
E-teeninduse puhul ei kuule hääletooni ega näe kehakeelt. Mida aga võtta arvesse teenindamisel helendava ekraani kaudu, et klient end hästi tunneks?