julgedhoolida.ee
Esimene töökogemus töömalevast
Kuni päris töökogemus veel saamata, tuleb enda kasuks tööle panna kõik kogemused. Malevas on võimalik kätt proovida erinevate töödega, lisaks omandada esimene ametki.