judomne.org
REAGOVANJE - Džudo savez Crne Gore
JEZIK ČINJENICA Ministar je u svom obraćanju povodom nezakonito donešenog rješenja o brisanju Džudo saveza Crne Gore iz registra sportskih organizacija, u nedostatku argumenata, dosta konfuzno pokušao da obrazloži protivpravnu odluku koju nije ni potpisao, već je poturio na potpis direktoru Direktorata za sport – g.dinu Milošu Laleviću. Naime, falsifikujući činjenice i istinu zasnovanu