jsemzivnostnik.eu
Jak budu dokládat své příjmy a výdaje? Co všechno si musím schovávat?
Existují při základní způsoby, jak můžeš doložit své příjmy a výdaje. Odborně řečeno budeš vést daňovou evidenci, evidenci příjmů nebo účetnictví. Daňová evidence znamená, že si během roku budeš muset schovávat a evidovat všechny doklady. Jak příjmové, tak výdajové. V daňovém přiznání na konci roku pak budeš uvádět skutečnou výši dosažených příjmů a výdajů zjištěnou z těchto dokladů. Evidence příjmů Znamená,