joseftingbratt.se
Konsert med Martina Möllås
Just nu är jag igång och organiserar upp en konsert och körhelg vi ska ha med Martina Möllås i Ljungby helgen 29-30 september. Jag spelade tillsammans med Martina och flera andra på Bödagården mid…