joseftingbratt.se
Angående skivbeställningar
Vet att det är flera av er som sagt att ni vill ha en skiva av mig. Det kommer dröja lite till då jag väntar på en bättre mikrofon som jag tänkt nyttja för bättre kvalitet på sånginspelningarna. De…