jordipujoljardiner.es
Retirar un arbre manualment
Retirem un arbre per mitjans manuals, donat la impossibilitat de treballar per mitjans d'elevació d'altura mecànics, amb grues. El procés és minuciós, atès que ens interessa realitzar el treball sense que es faci malbé si més no la gespa del terreny, procedint a