jokke-svin.dk
Problemer med arkivering i NICA
For nogle dage siden (d. 16), opdagede Gert at de grafikker vi har bragt i avisen, ikke altid gemmes i NICA! NICA er et arkiveringssystem, hvor alle de grafikker og billeder der er blevet bragt i a…