jokke-svin.dk
ACTION 05
Action-packed dag? Ja, det tror jeg NOK lige!! Hvis man skulle tegne en forløbs-kurve over dagen, hvor kurven repræsenterer spændingsniveauet, så vil den linie komme til at svinge op og ned som bar…