johorebar.org.my
TBC/74/10 PERMOHONAN REMAN DI BAWAH SEKSYEN 117 KANUN ACARA JENAYAH DAN SEKSYEN 4 AKTA PENAGIH DADAH (RAWATAN & PEMULIHAN) 1983 PADA HARI CUTI MINGGU DAN/ATAU CUTI UMUM / PEMBERITAHUAN KE ATAS PERTUKARAN NAMA MAHKAMAH TINGGI JENAYAH
TBC/74/10 PERMOHONAN REMAN DI BAWAH SEKSYEN 117 KANUN ACARA JENAYAH DAN SEKSYEN 4 AKTA PENAGIH DADAH (RAWATAN & PEMULIHAN) 1983 PADA HARI CUTI MINGGU DAN/ATAU CUTI UMUM / PEMBERITAHUAN KE ATAS …