johorebar.org.my
Circular 88/11: ‘No Collection No Presentation dan Penalty Atas Penyimpanan Dokumen’
The above matter refers. We append herewith the notice received from the Pengarah Tanah & Galian Johor, for your kind attention : NOTIS PEMBERITAHUAN “ Dimaklumkan, Bahagian Pendaftaran Hakmili…