johorebar.org.my
Circular 17/12: Informing of new officers at Bahagian Pendaftaran Baru, Pejabat Tanah Dan Galian Johor Bahru
We have been informed by Puan Suhailizan Binti Suliman, Ketua Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Johor of the new officers in charge at Bahagian Pendaftaran yan…