johanoberg.se
Supervalåret 2014?
Många har uttryckt att 2014 är ett ”supervalår” eftersom det i maj är val till EU-parlamentet och i september val till riksdag, landsting och kommun. Med tanke på de problem Europa haft…