johanoberg.se
Simhallen till offentlig debatt – Medborgardialog!
Vi som bor i Enköping har under en lång tid följt det politiska spelet kring simhallen och dess förestående nybyggnation, placering och finansiering. Beslut har tagits i kommunfullmäktige, rivits u…