johanoberg.se
SD utnämnde Hans Alfredson till landsförrädare….
I SD-kurirens nummer 18 som kom ut 1992, pekar partiet ut Hans Alfredson som landsförrädare. Ynkligt. Med doft av pajasparti, //Öberg