johanoberg.se
Publicitetsregler enligt Journalistförbundet
Enligt Journalistförbundet gäller följande publicitetsregler: Ge korrekta nyheter 1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsfö…