johanoberg.se
PSALMER I SKOLAN BRYTER MOT TROSFRIHET
Detta engagerar tydligen våra politiker, men att det idag finns friskolor med oerhört starka religiösa inslag verkar de missat. Lägg energin på de stora frågorna och inte ”cykelställspolitike…