johanoberg.se
Posten på djupt vatten och Maud Olofsson sänker (C)….
Vi har sett Maud Olofsson välja SVT Aktuellt före Konstitutionsutskottet (KU), med anledning av Vattenfalls köp av Holländska Nuon (köpeskilling 89MDR), som till idag kostat svenska skattebetalare …