johanoberg.se
MAX fel ute?
I dagarna har debatten varit intensiv kring det brev som VDn för restaurangkedjan MAX skickat till sina anställda, där han beskrivit konsekvenserna för företaget vid ett eventuellt regeringsskifte …