johanoberg.se
Försvarsberedningen i fritt fall….?
Så har den sk ”samarbetsregeringen” än en gång misslyckats vid förhandlingsbordet. FP lämnar försvarsberedningen, som besitts av samtliga partier utom V och SD. Detta är allvarligt då L…