johanoberg.se
Flyktingar som vägrar lämna bussen……
Det skrivs då och då om flyktingar som vägrar kliva av bussarna då de anlänt till sina tillfälliga boenden, i glesbygdsorter. Senast i Lima där flyktingar anser sig inte kunna bo då det är ”m…