johanoberg.se
Flyktingar i massor…och Löfven avvaktar…
Det rapporteras nu om ca 1 500 – 2 000 flyktingar/dygn in i Sverige, vilket på årsbasis gör att vi ligger och nosar 730 000 ankommande flyktingar. Det krävs ingen Einstein för att förstå kons…