johanoberg.se
Enköpings Hyresbostäder skjuter på andra….
VD’n för det kommunalägda bostadsbolaget Enköpings Hyresbostäder (EHB) och dess styrelseordförande (S-politiker) skriver i dagens Enköpings-Posten en insändare, där de försöker ge sig på att förkla…