johanoberg.se
DO – Separata kvinnotider på badhus KAN vara okej….
Läser idag om att Diskrimineringsombudsmannen (DO) sagt att separata kvinnotider på badhus kan vara okej. ”Badhus kan ha skilda badtider för män och kvinnor – i vissa fall”, enligt DO. …