johanoberg.se
Dialog om framtida Enköping….
På Enköpings kommuns hemsida finns nu handlingar som berör oss alla, i allra högsta grad. Det gäller framtagandet av en ny FÖP, Fördjupad ÖversiktsPlan. I den slår man fast färdriktningen i hur i E…