johandanz.se
Var det så här det skulle bli?
Har du ställt dig den frågan någon gång? Antagligen har du det. Som människa kan den känsla drabba oss lite då och då. Vi hade planer och förhoppningar, önskningar och drömmar, men antingen schabbl…