johandanz.se
Om att rusta ungdomar, Credo och Kristian Hartman
I Dagen kan man läsa följande artikel: Det är Kristian Hagman, Credos generalsekreterare, som skriver om något väldigt viktigt. Många ungdomar tappar tron när de flyttar från sin ungdomsgrupp/försa…