johandanz.se
Lukas 1 – livsförvandlande möten del 2
Lukas börjar sin nedteckning av evangeliet med det övernaturliga mötet mellan Johannes döparens pappa, Sackarias, och ängeln Gabriel. Nu fortsätter han med mötet mellan ängeln Gabriel, och jungfrun…