johandanz.se
Hans kropp i mörka graven låg
I väntan på fortsättningen: Då det redan hade blivit kväll — det var förberedelsedag, alltså dagen före sabbaten — kom Josef från Arimataia, en ansedd rådsherre, som också han väntade på Guds rike.…