johandanz.se
Han som döper i den Helige Ande och eld – Lukas 3
”När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Medan han bad, öppnades himlen och den helige Ande sänkte sig över honom i fysisk gestalt som en duva. Och från himlen kom en röst: ”Du är mi…