johandanz.se
En bön
I bönen släpper du kontrollen om ditt eget liv. Du erkänner att det finns saker i ditt liv, också mycket viktiga, som du inte kan göra något åt. Som kristna ber vi utifrån Guds löften. Utifrån vem …