johandanz.se
En bön
Jesus Kristus, du som är Herre över universum, över denna världen, ge oss fred i våra dagar, fred med dig och med varandra. Tack för din seger på korset, tack för försoningen som du ger oss så att …